Translate site

Translate

Meny

Protokoll från socialnämndens arbetsutskott 2021-02-11

Nämnd

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2021-02-11

Paragrafer

16-38

Datum då anslaget sätts upp

2021-02-12

Datum då anslaget tas ned

2021-03-08

Förvaringsplats för anslaget

Kommunstyrelseförvaltningen