Translate site

Translate

Meny

Protokoll från kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige


Sammanträdesdatum

2020-11-18

Paragrafer

145-153

Datum då anslaget sätts upp

2020-11-24

Datum då anslaget tas ned

2020-12-16

Förvaringsplats för anslaget

Kommunstyrelseförvaltningen