Translate site

Translate

Meny

Protokoll från socialnämndens arbetsutskott 2020-11-12

Nämnd

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2020-11-12

Paragrafer

154-163

Datum då anslaget sätts upp

2020-11-13

Datum då anslaget tas ned

2020-12-04

Förvaringsplats för anslaget

Kommunstyrelseförvaltningen