Translate site

Translate

Meny

Protokoll från samhällsbyggnadsnämnden 2020-11-05

Nämnd

Samhällsbyggnadsnämnd

Sammanträdesdatum

2020-11-05

Paragrafer

198-225

Datum då anslaget sätts upp

2020-11-12

Datum då anslaget tas ned

2020-12-10

Förvaringsplats för anslaget

Kommunstyrelseförvaltningen