Translate site

Translate

Meny

Protokoll från utbildningsnämnden 2020-11-03

Nämnd

Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-11-03

Paragrafer

122-137

Datum då anslaget sätts upp

2020-11-12

Datum då anslaget tas ned

2020-12-03

Förvaringsplats för anslaget

Kommunstyrelseförvaltningen