Translate site

Translate

Meny

Protokoll från kommunstyrelsen 2020-11-04

Nämnd

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-11-04

Paragrafer

183-202

Datum då anslaget sätts upp

2020-11-11

Datum då anslaget tas ned

2020-12- 03

Förvaringsplats för anslaget

Kommunstyrelseförvaltningen