Translate site

Translate

Meny

Protokoll från socialnämnden 2020-11-02

Nämnd

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2020-11-02

Paragrafer

131-144

Datum då anslaget sätts upp

2020-11-06

Datum då anslaget tas ned

2020-11-30

Förvaringsplats för anslaget

Kommunstyrelseförvaltningen