Translate site

Translate

Meny

Protokoll från socialnämndens arbetsutskott 2020-10-14

Nämnd

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2020-10-14

Paragrafer

151-153

Datum då anslaget sätts upp

2020-10-14

Datum då anslaget tas ned

2020-11-05

Förvaringsplats för anslaget

Kommunstyrelseförvaltningen