Translate site

Translate

Meny

Kungörelse: Kommunfullmäktige 2020-10-21

Kommunfullmäktige


Datum då kungörelsen sätts upp

2020-10-14

Datum då kungörelsen tas ned

2020-10-22

Förvaringsplats för handlingarna

Kommunstyrelseförvaltningen

Ansvarig för kungörelsen

Mari-Louise Dunert

Kungörelse

Kallelse till kommunfullmäktigePDF