Translate site

Translate

Meny

Protokoll från utbildningsnämnden 2020-10-06

Nämnd

Utbildningsnämnd

Sammanträdesdatum

2020-10-06

Paragrafer

108-121

Datum då anslaget sätts upp

2020-10-12

Datum då anslaget tas ned

2020-11-03

Förvaringsplats för anslaget

Kommunstyrelseförvaltningen