Translate site

Translate

Meny

Protokoll från socialnämndens arbetsutskott 2020-10-08

Nämnd

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2020-10-08

Paragrafer

137-150

Datum då anslaget sätts upp

2020-10-09

Datum då anslaget tas ned

2020-11-02

Förvaringsplats för anslaget

Kommunstyrelseförvaltningen