Translate site

Translate

Meny

Protokoll från socialnämnden 2020-10-05

Nämnd

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2020-10-05

Paragrafer

115-130

Datum då anslaget sätts upp

2020-10-06

Datum då anslaget tas ned

2020-10-28

Förvaringsplats för anslaget

Kommunstyrelseförvaltningen