Translate site

Translate

Meny

Protokoll från samhällsbyggnadsnämnden 2020-10-05

Nämnd

Samhällsbyggnadsnämnde

Sammanträdesdatum

2020-10-05

Paragrafer

185, 195, 196

Datum då anslaget sätts upp

2020-10-05

Datum då anslaget tas ned

2020-10-26

Förvaringsplats för anslaget

Kommunstyrelseförvaltningen