Translate site

Translate

Meny

Kallelse till socialnämndens arbetsutskott 2020-10-08

Nämnd

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2020-10-08

Paragrafer


Datum då anslaget sätts upp

2020-10-01

Datum då anslaget tas ned

2020-10-09

Förvaringsplats för anslaget

Kommunstyrelseförvaltningen