Translate site

Translate

Meny

Protokoll från kommunfullmäktige 2020-09-16

Kommunfullmäktige


Sammanträdesdatum

2020-09-16

Paragrafer

96-126

Datum då anslaget sätts upp

2020-09-25

Datum då anslaget tas ned

2020-10-17

Förvaringsplats för anslaget

Kommunstyrelseförvaltningen