Translate site

Translate

Meny

Lysekils Stadshus AB

Nämnd

Lysekils Stadshus AB

Sammanträdesdatum

2020-09-21

Paragrafer

29-32

Datum då anslaget sätts upp

2020-09-24

Datum då anslaget tas ned

2020-10-16

Förvaringsplats för anslaget

Kommunstyrelseförvaltningen