Translate site

Translate

Meny

Protokoll från socialnämndens arbetsutskott 2020-09-10

Nämnd

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2020-09-10

Paragrafer

127-136

Datum då anslaget sätts upp

2020-09-11

Datum då anslaget tas ned

2020-10-05

Förvaringsplats för anslaget

Kommunstyrelseförvaltningen