Translate site

Translate

Meny

Protokoll från utbildningsnämnden 2020-08-26

Nämnd

Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-08-26

Paragrafer

90-107

Datum då anslaget sätts upp

2020-09-02

Datum då anslaget tas ned

2020-09-23

Förvaringsplats för anslaget

Kommunstyrelseförvaltningen