Translate site

Translate

Meny

Protokoll från samhällsbyggnadsnämnden 2020-08-27

Nämnd

Samhällsbyggnadsnämnd

Sammanträdesdatum

2020-08-27

Paragrafer

150-166

Datum då anslaget sätts upp

2020-09-02

Datum då anslaget tas ned

2020-09-23

Förvaringsplats för anslaget

Kommunstyrelseförvaltningen