Translate site

Translate

Meny

Socialnämndens protokoll 2020-08-26 omedelbar justering § 103

Nämnd

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2020-08-26

Paragrafer

103

Datum då anslaget sätts upp

2020-08-27

Datum då anslaget tas ned

2020-09-18

Förvaringsplats för anslaget

Kommunstyrelseförvaltningen