Translate site

Translate

Meny

Protokoll från kommunfullmäktige 2020-06-24

Kommunfullmäktige


Sammanträdesdatum

2020-06-24

Paragrafer

82-95

Datum då anslaget sätts upp

2020-07-02

Datum då anslaget tas ned

2020-07-24

Förvaringsplats för anslaget

Kommunstyrelseförvaltningen