Translate site

Translate

Meny

Upphävande av eldningsförbud i Uddevalla, Lysekil och Munkedal

 

Datum då anslaget sätts upp

2020-06-22

Datum då anslaget tas ned

2020-07-14

Förvaringsplats för anslaget

Kommunstyrelseförvaltningen