Translate site

Translate

Meny

Kungörelse: Kommunfullmäktige 2020-07-24

Kommunfullmäktige


Datum då kungörelsen sätts upp

2020-06-17

Datum då kungörelsen tas ned

2020-07-25

Förvaringsplats för handlingarna

Kommunstyrelseförvaltningen

Ansvarig för kungörelsen

Mari-Louise Dunert

Kungörelse

Kallelse till kommunfullmäktige 2020-06-24PDF