Translate site

Translate

Meny

Protokoll från kommunfullmäktige
2020-05-27

Kommunfullmäktige


Sammanträdesdatum

2020-05-27

Paragrafer

65-81

Datum då anslaget sätts upp

2020-06-04

Datum då anslaget tas ned

2020-06-26

Förvaringsplats för anslaget

Kommunstyrelseförvaltningen