Translate site

Translate

Meny

Protokoll från samhällsbyggnadsnämnden 2020-06-02

Nämnd

Samhällsbyggnadsnämnd

Sammanträdesdatum

2020-06-02

Paragrafer

124

Datum då anslaget sätts upp

2020-06-02

Datum då anslaget tas ned

2020-06-23

Förvaringsplats för anslaget

Kommunstyrelseförvaltningen