Translate site

Translate

Meny

Kungörelse: Kommunfullmäktige 2020-05-27

KommunfullmäktigeDatum då kungörelsen sätts upp

2020-05-20

Datum då kungörelsen tas ned

2020-05-28

Förvaringsplats för handlingarna

Kommunstyrelseförvaltningen

Ansvarig för kungörelsen

Mari-Louise Dunert

Kungörelse

Kallelse till kommunfullmäktige 2020-05-27PDF