Lyssna

Translate site

Translate

Meny

Protokoll från jävsnämnden 2020-05-15

Nämnd

Jävsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-05-15

Paragrafer

5-8

Datum då anslaget sätts upp

2020-05-15

Datum då anslaget tas ned

2020-06-06

Förvaringsplats för anslaget

Kommunstyrelseförvaltningen