Translate site

Translate

Meny

Protokoll från socialnämndens arbetsutskott 2020-05-07

Nämnd

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2020-05-07

Paragrafer

69-83

Datum då anslaget sätts upp

2020-05-08

Datum då anslaget tas ned

2020-06-01

Förvaringsplats för anslaget

Kommunstyrelseförvaltningen