Translate site

Translate

Meny

Protokoll från  utbildningsnämnden 2020-04-29

Nämnd

Utbidlningsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-04-29

Paragrafer

61

Datum då anslaget sätts upp

2020-04-29

Datum då anslaget tas ned

2020-05-20

Förvaringsplats för anslaget

Kommunstyrelseförvaltningen