Lyssna

Translate site

Translate

Meny

Protokoll från socialnämnden 2020-03-30

Nämnd

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2020-03-30

Paragrafer

29-47

Datum då anslaget sätts upp

2020-04-02

Datum då anslaget tas ned

2020-04-24

Förvaringsplats för anslaget

Kommunstyrelseförvaltningen