Translate site

Translate

Meny

Protokoll från socialnämndens arbetsutskott 2020-03-19

Nämnd

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2020-03-19

Paragrafer

59

Datum då anslaget sätts upp

2020-03-20

Datum då anslaget tas ned

2020-0414

Förvaringsplats för anslaget

Kommunstyrelseförvaltningen