Meny

Dela sidan på sociala medier

Protokoll från socialnämndens arbetsutskott 2019-10-03

Nämnd

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2019-10-03

Paragrafer

186-198

Datum då anslaget sätts upp

2019-10-09

Datum då anslaget tas ned

2019-11-01

Förvaringsplats för anslaget

Kommunstyrelseförvaltningen