Meny

Dela sidan på sociala medier

Protokoll från kommunstyrelsen 2019-10-09

Nämnd

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-10-09

Paragrafer

147

Datum då anslaget sätts upp

2019-10-09

Datum då anslaget tas ned

2019-10-31

Förvaringsplats för anslaget

Kommunstyrelseförvaltningen