Meny

Dela sidan på sociala medier

Protokoll från samhällsbyggndsnämnden 2019-10-01

Nämnd

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-10-01

Paragrafer

145, 155, 164

Datum då anslaget sätts upp

2019-10-01

Datum då anslaget tas ned

2019-10-22

Förvaringsplats för anslaget

Kommunstyrelseförvaltningen