Meny

Dela sidan på sociala medier

Protokoll från socialnämndens arbetsutskott 2019-08-30

Nämnd

Socialnämndens sammanträde

Sammanträdesdatum

2019-08-30

Paragrafer

155

Datum då anslaget sätts upp

2019-09-02

Datum då anslaget tas ned

2019-09-24

Förvaringsplats för anslaget

Kommunstyrelseförvaltningen