Meny

Protokoll från kommunfullmäktige 2019-04-17

Kommunfullmäktige


Sammanträdesdatum

2019-04-17

Paragrafer

24-40

Datum då anslaget sätts upp

2019-04-29

Datum då anslaget tas ned

2019-05-21

Förvaringsplats för anslaget

kommunstyrelseförvaltningen