Meny

Dela sidan på sociala medier

Protokoll från socialnämndens sammanträde 2019-01-02

Nämnd

 Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2019-01-02

Paragrafer

 1-2

Datum då anslaget sätts upp

2019-01-04

Datum då anslaget tas ned

2019-01-25

Förvaringsplats för anslaget

 Kommunstyrelseförvaltningen

Sekreterare

 Anne-Marie Mattsson