Meny

Dela sidan på sociala medier

Protokoll från socialnämndens arbetsutskott 2018-12-21

Nämnd

 Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2018-12-21

Paragrafer

 § 204 Individärende

Datum då anslaget sätts upp

2018-12-21

Datum då anslaget tas ned

2019-01-11

Förvaringsplats för anslaget

 Kommunstyrelseförvaltningen

Sekreterare

 Anne-Marie Mattsson