Meny

Är du utvald?

Ta chansen att påverka i medborgarundersökningen från SCB - vi behöver dina svar!

Rekordhögt antal kommuner deltar i år; Lysekil är en av dem

Sammanlagt 161 av landets 290 kommuner deltar i undersökningen i år, vilket är ett rekordhögt antal jämfört med tidigare år.

Genom att dra ett urval från kommuner som inte själva deltar i undersökningen kan vi dessutom jämföra kommunernas resultat med riket och det egna länet. Det är en ny möjlighet i undersökningen för i år, säger Sofia Holsendahl, statistiker på SCB.

Ta chansen att påverka - vi behöver dina svar

Frågorna handlar bland annat om kommunen som en plats att leva på och om kommunens service. Det är din uppfattning som kommunen är intresserad av; du behöver inte ha egna erfarenheter av kommunens verksamheter för att kunna svara. Genom att delta har du möjlighet att påverka utvecklingen i din kommun. Enkäten tar cirka 10 minuter att svara på.

Hur vet jag om jag är utvald?

Ett slumpmässigt urval av personer dras från befolkningsregistret. Den som är utvald kommer få ett brev hem i brevlådan. Du kan svara via en pappersenkät eller på webben, där det även går att svara på engelska.

Inloggningsuppgifter till webbenkäten finns i informationsbrevet som skickas ut under perioden 24 augusti – 1 september.

Årets insamlingsperiod pågår till den 3 november. Resultaten kommer sedan att presenteras i december.