Meny

Vaccination mot Covid - 19 för barn under 18 år

Enligt nya riktlinjer från Folkhälsomyndigheten kommer även ungdomar att erbjudas vaccination.

Ungdomar som är 16 och 17 år (födda 2005 och 2004) kommer efter nya riktlinjer från Folkhälsomyndigheten att erbjudas vaccination. Mer information om start för dessa kommer, följ uppdateringar på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Barn från fyllda 12 år med vissa medicinska tillstånd kommer att erbjudas vaccination så snart planeringen för hur vaccinationerna kan genomföras är klar. Mer information kommer även om det framöver. Följ uppdateringar på Folkhälsomyndigheten webbplats via länken nedan.

Barn yngre än 12 år erbjuds ej vaccin, här gäller 12 år fyllda, ej födelseår. Beroende på det enskilda barnets grundproblematik, kan vaccination i särskilda fall diskuteras med behandlande läkare.

Läs mer på Folhälsomyndighetens webbplats om rekommendationer och prioritetsordningar för dessa grupper.