Meny

Just nu är risken för skogsbrand stor eller mycket stor

En liten gnista kan leda till en stor skogsbrand. Läs mer om vad du bör tänka på innan du eldar och grillar i skog och mark.

Ta reda på brandrisken

Även om det inte har utfärdats något eldningsförbud kan det råda hög brandrisk vilket innebär att du bör vara extra försiktig med att elda i skog och mark. Håll koll på brandrisken med hjälp av SMHI:s brandriskprognos eller appen Brandrisk Ute.

Du ska alltid vara försiktig när du hanterar eld i naturen oavsett om du använder campingkök, bärbar grill eller eldplats. Under sommaren när det är torrt ute är det extra viktigt att tänka på brandrisken. Det kan vara straffbart att orsaka en brand.

Elda aldrig om det råder eldningsförbud

Under torra perioder sommartid kan det utfärdas eldningsförbud i ett visst område. Vanligtvis innebär det att det är förbjudet att elda eller grilla i skog och mark. Förbudet utfärdas av kommun eller länsstyrelse och informationen ska då finnas på deras webbplatser. Är du osäker på om det råder eldningsförbud ska du kontakta kommunens räddningstjänst. Du har ett eget ansvar att ta reda på om det råder eldningsförbud. Att bryta mot ett eldningsförbud kan ge böter.

Elda på en säker plats

Om det inte råder eldningsförbud och du tänker göra upp en eld i naturen finns det några saker du bör tänka på:

  • Välj en plats där elden inte kan spridas till annat brännbart material som träd, buskar eller gräs. Underlaget bör helst vara grus eller sandmark.
  • Gränsa av eldstaden så att den hålls liten. Lägg stenar eller jord runt härden.
  • Använd fältkök om du ska laga mat. Det är ofta säkrare än öppen eld.
  • Undvik att elda om det blåser kraftigt. Vinden kan få gnistor att flyga iväg och sprida elden.
  • Ha alltid tillgång till vatten att släcka elden med.
  • Släck elden ordentligt med vatten och rör om så att glöden slocknar. Gräv upp marken under askan tills det inte är någon glöd kvar och vattna rikligt både på resterna av elden och runtomkring.

Om elden sprider sig – ring alltid 112

Om du eldar i naturen och elden sprider sig ska du först larma 112. Försök därefter hejda elden i vindriktningen. Man kan använda ruskor av små granar eller enar som kvistas av utom en meter i toppen. Sopa in brinnande material mot elden och tryck samtidigt ruskan mot marken för att kväva elden. Det bästa är om ruskorna kan blötas.

Källa: MSB