Translate site

Translate

Meny

Amfibieregementet övar i skärgården mellan Känsö och Lysekil.

Mellan 26 april – 5 maj genomför Amfibieregementet en grundläggande krigsförbandsövning utanför lysekil.

Syfte med övningen

Syftet med övningen är att träna förbandets grundläggande förmågor och samtidigt säkerställa att inneliggande värnpliktskull efter avslutad utbildning ska kunna krigsplaceras.

Detta medför att militär personal och stridsbåtar under den aktuella
tidsperioden med stor sannolikhet både kommer att höras och synas något mer än vanligt runt om i skärgården.

Anvisningar för allmänheten

Övningen kommer framförallt pågå dagtid och genomföras på Försvarsmaktens egna övnings- och skjutfält, men i dialog med enskilda markägare har tillstånd även givits för att bedriva viss verksamhet på civil mark. Verksamheten kommer framförallt att märkas av i form av en ökad båttrafik, då stridsbåten utgör ett av förbandens främsta transportmedel.

Det är därför viktigt att allmänheten känner till och följer de anvisningar som finns gällande exempelvis skjutfältsavlysningar och förtöjning av båtar. Läs gärna mer via länkarna till Försvarsmakten i slutet av denna nyhet.

Om Amfibieregementet

Som länken mellan armé- och marinstridskrafterna utgör amfibieförbanden ett viktigt verktyg i försvaret av Sveriges kust. Med hjälp av långräckviddiga
vapensystem, snabbgående båtar och en hög grad av rörlighet har
Amfibieregementets personal den unika förmågan att snabbt kunna ta och utöva kontroll över viktiga skärgårdsområden, knutpunkter, inlopp, farleder och hamnar i syfte att hindra en motståndare från att nå land. Något som nu alltså kommer övas ytterlige under just vecka 17-18 på landets ost- och västkust.


Möjligheten att genomföra övningar är en förutsättning för att vi ska kunna utbilda ny personal och upprätthålla våra förmågor över tiden. Likaså är möjligheten att öva i en realistisk och verklighetsnära miljö en förutsättning för utvecklingen av amfibieförband. Med ytterligare ett amfibieregemente i Göteborg ökar vi inte bara vår förmåga att verka i flera riktningar samtidigt utan också vår förmåga att permanent skydda viktig infrastruktur längs västkusten. Infrastruktur vars funktion är minst lika avgörande för Sverige såväl idag som vid kris eller krig, säger överste Patrik Gardesten, chef för Amfibieregementet.