Translate site

Translate

Meny

Lägesbild Covid-19 för kommunen

Kommunalrådet Jan-Olof Johansson talar om nulägesbilden i kommunen för Covid-19 den 16 april.

Varje vecka uppdaterar kommunalrådet Jan-Olof Johansson lägesbilden i en ny film. Du kan ta del av den här eller läsa punkterna nedan.

Lokalt

  • Folkhälsomyndighetens kommunvisa statistik visar 54 nya fall för vecka 14 i Lysekils kommun, vilket är en ökning jämfört med föregående vecka då 40 fall noterades.
  • Arbetslivsförvaltningen rapporterar att det finns konstaterad smitta inom vuxenutbildningen bland pedagoger och ett antal elever. Merparten av all undervisning sker på distans, men för de grupper där undervisningen bedrivits på plats görs nu uppehåll på två veckor för att motverka smittspridningen.
  • Samhällsbyggnadsförvaltningen rapporterar att de har 2 medarbetare med bekräftad covid-19 och upplever ett fortsatt ansträngt läge inom flera av sina verksamheter.
  • Socialförvaltningen rapporterar att ingen brukare har bekräftad covid-19. Bland personalen inom förvaltningen är det 6 medarbetare med bekräftad covid-19.

I regionen

  • Västra Götalandsregionen rapporterar att det under vecka 14 rapporterades 6379 fall, vilket är en minskning med 4 procent jämfört med föregående vecka.
  • Antalet inneliggande patientersom kräver sjukhusvård inom regionen är på ungefär samma nivå som föregående vecka.
  • Västra Götalandsregionen beslutade denna vecka att ytterligare förlänga de regionala skärpta rekommendationerna, denna gång till den 2 maj.

Nationellt

  • Folkhälsomyndigheten rapporterar om fortsatt ökning nationellt av antalet bekräftade fall av covid-19. På torsdagens myndighetsgemensamma presskonferens med anledning av covid-19 inledde Folkhälsomyndigheten med ett mycket tydligt budskap om att läget nationellt är allvarligt och att vi bara kan vända detta genom att hålla avstånd. Det gäller i hemmet, på arbetsplatsen och vid sociala träffar på fritiden.
  • Även på nationell nivå fortsätter antalet patienter i behov av sjukhusvård att öka och Socialstyrelsen uppger nu att det är mellan 50-60 procent fler patienter på IVA runt om i Sverige än vad som är normalt den här tiden på året. Det innebär enligt Socialstyrelsen att belastningen på sjukvården börjar likna den som vi hade under första vågen förra våren.

Avslutning

  • Lokalt ser vi nu en fortsatt ökning med 54 nya fall jämfört med 40 nya fall föregående vecka. Folkhälsomyndigheten uppger att det är ett allvarligt läge där vi alla måste göra vad vi kan för att begränsa smittspridningen, inte bara vad vi måste. Håll avstånd och håll ut!