Translate site

Translate

Meny

Lägesbild Covid-19 för kommunen

Kommunalrådet Jan-Olof Johansson talar om nulägesbilden i kommunen för Covid-19 den 9 april.

Varje vecka uppdaterar kommunalrådet Jan-Olof Johansson lägesbilden i en ny film. Du kan ta del av den här eller läsa punkterna nedan.

Lokalt

  • Folkhälsomyndighetens kommunvisa statistik visar 40 nya fall för vecka 13 i Lysekils kommun, vilket är en ökning jämfört med föregående vecka då 37 fall noterades.
  • Utbildningsförvaltningen rapporterar att denna vecka är det påsklov i skolorna. Den skola som hade smittspridning och fjärrundervisning i årskurs sex förra veckan har ytterligare några konstaterade fall. I övrigt följer förvaltningens verksamheter de rekommendationer som gällt de senaste veckorna. För högstadiets del är planen att två årskurser kommer att ha närundervisning kommande vecka.
  • Samhällsbyggnadsförvaltningen rapporterar att de har 1 medarbetare med bekräftad covid-19 och upplever ett tufft läge inom en av sina avdelningar, medan övriga avdelningar inte har samma höga påverkansgrad.
  • Socialförvaltningen rapporterar att de har 1 brukare och 2 personal med bekräftad covid-19.

I regionen

  • Under vecka 13 rapporterades 6 642 fall. Vilket är en minskning med 12 % jämfört mot föregående vecka. Minskningen ska dock ses i relation till att påskledigheten som innebär andra förutsättningar för öppettider och provtagning.
  • Kommande vecka, vecka 14, levererar Västra Götalandsregionen 69 740 doser vaccin mot covid-19 till vaccinatörer i Västra Götaland. Det är fler doser för en enskild vecka än någonsin tidigare. Det mesta av vaccinet kommer fördelas mellan vårdcentraler och sjukhus för vaccination av äldre i fas 2.

Nationellt

  • Folkhälsomyndigheten informerar att Coronarestriktionerna för serveringsställen och handel förlängs till och med den 2 maj.
  • Transportstyrelsen har förlängt de tillfälliga regler som tar bort möjligheten till att fira student med studentflak, karnevalståg eller motsvarande till och med 30 juni 2021.

Avslutning

Lokalt ser vi nu en ökning med 40 nya fall jämfört med 37 nya fall föregående vecka. Ökning av antalet fall konstateras även i Fyrbodal. Agera fortsatt ansvarsfullt och ha en hög följsamhet av de råd och rekommendationer som gäller så vänder vi detta tillsammans.