Translate site

Translate

Meny

Lägesbild Covid-19 för kommunen

Kommunalrådet Jan-Olof Johansson talar om nulägesbilden i kommunen för Covid-19 den 1 april.

Varje vecka uppdaterar kommunalrådet Jan-Olof Johansson lägesbilden i en ny film. Du kan ta del av den här på ca 3 minuter, eller läsa punkterna nedan.

Lokalt

 • Folkhälsomyndighetens kommunvisa statistik visar 37 nya fall för vecka 12 i Lysekils kommun, vilket är en kraftig ökning jämfört med föregående vecka då 12 fall noterades.
 • Socialförvaltningen rapporterar att ingen brukare har bekräftat covid-19. Bland personalen inom förvaltningen är det 4 medarbetare med bekräftad covid-19.
 • Utbildningsförvaltningen rapporterar om ökad smittspridning inom förvaltningen. Årskurs 6 på en av förvaltningens mellanstadieskolor har i samråd med smittskydd VGR bedrivit fjärrundervisning under vecka 13 då positiva covid-fall konstaterats bland såväl elever som personal. Kommande vecka, vecka 14, är det påsklov och därmed ingen undervisning.
 • Samhällsbyggnadsförvaltningen rapporterar att de har 3 medarbetare med bekräftad covid-19 och upplever ett tufft läge inom en av sina avdelningar, medan övriga avdelningar inte har samma höga påverkansgrad.

I regionen

 • VästraGötalandsregionen rapporterar att det under vecka 12 rapporterades 7 515 fall inom regionen, vilket är en ökning med 22 % jämfört mot föregående vecka.
 • Antalet inneliggande patienter som kräver sjukhusvård inom regionen ökar från föregående vecka.

Nationellt

 • Folkhälsomyndigheten rapporterar om fortsatt ökning nationellt av antalet bekräftade fall av covid-19. Under vecka 12 genomfördes knappt 330 000 provtagningar.
 • Även på nationell nivå fortsätter antalet patienter i behov av sjukhusvård att öka och Socialstyrelsen uppmanar nu till noggrann efterlevnad av råd och rekommendationer för att bryta den ökande smittspridningen.
 • Folkhälsomyndigheten vädjar om god efterlevnad av råd och rekommendationer och att påskfirande endast sker med den närmaste kretsen och eventuellt resande under påskhelgen ska ske coronasäkert. På www.krisinformation.selänk till annan webbplats finns ansvariga myndigheters information samlad.
 • Med anledning av att smittspridningen fortsätter att öka från redan höga nivåer meddelade regeringen igår onsdag att deras skärpta restriktioner förlängs till den 3 maj.

Avslutning

 • Lokalt ser vi nu en kraftig ökning med 37 nya fall jämfört med 12 nya fall föregående vecka. Ökning av antalet fall konstateras även regionalt såväl som nationellt. Det är ett allvarligt läge där vi måste acceptera att även denna påsk inte blir någon vanlig påsk. Viktigt att påskfirandet endast sker med den närmaste kretsen och så coronasäkert som möjligt.
  Agera ansvarsfullt och ha en hög följsamhet av de råd och rekommendationer som gäller så vänder vi detta tillsammans.

Glad och coronasäker påsk!