Meny

Så gick vårt första helt digitala kommunfullmäktige

I går var det dags för Kommunfullmäktiges första helt digitala möte sedan pandemin med covid-19 bröt ut.

Vi passade på att ställa några snabba frågor till Mari-Louise Dunert, kommunsekreterare på kommunstyelseförvaltningen efter mötet.

Hur gick det?

Kommunfullmäktiges sammanträde gick bra, alla ledamöter eller tjänstgörande ersättare var på plats via utskickad länk och ordförande var närvarande i kommunhuset tillsammans med sekreterare och tekniker.

Ledamöter, ersättare samt Kimsoft media som webbsänder våra fullmäktigesammanträden genomförde ett testmöte två veckor innan sammanträdet för att säkerställa tekniken.

Vi har haft Teamsmöten med våra nämnder sedan april 2020, så de allra flesta förtroendevalda har redan erfarenhet av digitala sammanträden.

Positiva erfarenheter av kommunfullmäktig via digitalplattform

  • Det kändes som att det var lättare för alla att följa mötet, då man tydligt såg bild på alla ledamöter och den som talade visades på en stor bild.
  • Ljud och bild på ledamöterna fungerade bättre. Alla sitter i enskilt digitalt rum med mikrofon kopplad till sin dator.
  • När ledamoten fick ordet kan hen börja tala direkt. I det fysiska rummet behöver ledamoten förflytta sig fram till talatstolen för att prata.

Vilken teknik använde ni er av?

– Vi använder oss av Teams, där finns funktioner som handuppräckning som används för att begära ordet samt en chattfunktion som bevakades av sekretariatet under mötet.

Beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutade bland annat om:

  • Detaljplan torvemyr etapp 2, del av Skaftö-Backa.
  • Koncernbidrag från LysekilsBostäder AB till Lysekils Stadshus AB.
  • Besvarande av motioner.