E-tjänster

Lediga jobb

Upplev Lysekil

Kartportal

Anslags-tavla

Lyssna

Meny

Lägesbild Covid-19 för kommunen

Kommunalrådet Jan-Olof Johansson talar om nulägesbilden i kommunen för Covid-19 den 26 februari.

Varje vecka uppdaterar kommunalrådet Jan-Olof Johansson lägesbilden i en ny film. Du kan ta del av den här på ca 3minuter, eller läsa punkterna nedan.

Lokalt

 • Folkhälsomyndighetens kommunvisa statistik visar 44 nya fall för vecka 7 i Lysekils kommun, vilket är en ökning av 11 bekräftade fall av covid-19 från föregående vecka.
 • Socialförvaltningen rapporterar att det är 3 brukare med konstaterad covid-19 och 1 medarbetare med bekräftad Covid-19 och viss smittspårning pågår.
 • Allmänt är läget hanterbart och relativt stabilt inom förvaltningens avdelningar. Snabbtester för medarbetare och besökande till kommunens särskilda boenden har starta under veckan och flyter på bra.
 • Utbildningsförvaltningen rapporterar att, enligt rekommendationer från smittskydd Västra Götaland, kommer högstadiet att ha fjärrundervisning kommande vecka.
 • Gymnasiet har fjärrundervisning med de undantag som gällt tidigare. Kultur och fritid påverkas inte av dessa rekommendationer utan de begränsningar som varit är fortsatt aktuella.
  Ett särskilt samråd mellan skolhälsovård/förvaltningschef och Smittskydd Västra Götaland sker varje vecka. Smittskyddets syfte med detta samråd är att kommunicera med kommunerna, redovisa lägesbilden i regionen och redogöra för bedömningen kring hur utvecklingen ser ut och behovet av åtgärder.

I regionen

 • Västra Götalandsregionen beslutade i måndags om distansundervisning för högstadier och gymnasieskolor under veckan efter sportlovsveckan. Dessa kan ni läsa mer om i detalj på VGR:s webbplats.•
 • Antalet inneliggande patienter som kräver sjukhusvård inom regionen har sjunkit något sedan föregående vecka
 • •Under vecka 7 rapporterades 4 762 fall i regionen. Antalet fall ökade med 25 jämfört med förra veckan.

Nationellt

 • Folkhälsomyndigheten meddelade i onsdags att alla serveringsställen ska begränsa sina öppettider, inte bara de som säljer alkohol. Från och med den 1 mars ska alla stänga kl 20.30. Antalet kunder i butiker, gallerior och gym ska också begränsas ytterligare, besked om detta ska lämnas inom kort.•
 • Statsministern uppmanade också människor att tänka efter hur de beter sig under sportlovet, på bensinmackar, i liftkön. Butiker ska uppmana människor att handla ensamma. Och fortsätta hålla avstånd, både utomhus och inomhus.
 • Regeringens uppmaning till kommunerna och regionerna om att hålla icke nödvändig verksamhet stängd förlängs. Det innebär att idrottshallar, simhallar och museer ska fortsatt hålla stängt till den 7 mars. Fritidsaktiviteter för barn och unga ska fortsätta, dock inga matcher för barn födda 2005 eller senare.

Lokalt har vi ökat med 11 bekräftade fall och det genomförs många egenprovtagningar och många smittspårningar pågår. Det är nu nödvändigt att vi alla agerar ansvarsfullt och följer de råd och rekommendationer som gäller för att vi inte ska hamna i en tredje våg. Tack!