E-tjänster

Lediga jobb

Upplev Lysekil

Kartportal

Anslags-tavla

Lyssna

Meny

Lägesbild Covid-19 för kommunen

Kommunalrådet Jan-Olof Johansson talar om nulägesbilden i kommunen för Covid-19 den 19 februari.

Varje vecka uppdaterar kommunalrådet Jan-Olof Johansson lägesbilden i en ny film. Du kan ta del av den här på ca 4 minuter, eller läsa punkterna nedan.

Lokalt

 • Folkhälsomyndighetens kommunvisa statistik visar 33 nya fall för vecka 6 i Lysekils kommun, vilket är exakt samma antal bekräftade fall som föregående vecka.
 • Socialförvaltningen rapporterar att det är 5 brukare med konstaterad covid-19 och 10 medarbetare med bekräftad Covid-19 och många smittspårningar pågår.
 • Socialförvaltningen rapporterar vidare om och att det är många egentester som genomförs, vilket är en möjlighet till covid-provtagning som socialförvaltningen samordnar för alla kommunens förvaltningar och bolag.
 • Andra dosen vaccin ges nu på samtliga särskilda boenden denna vecka och vård- och omsorgspersonal inom förvaltningen som arbetar nära brukarna börjar vaccineras med första dosen nästa vecka.
 • Besöksförbudet på särskilda boenden upphör 24 februari och samma dag inleds snabbtest inom dessa verksamheter avseende både personal och besökare.
 • Utbildningsförvaltningen rapporterar att, i enlighet med skärpt smittläge och skärpta rekommendationer, kommer kultur och fritid att bibehålla beslutade åtgärder gällande tillgänglighet.
 • Ett särskilt samråd mellan skolhälsovård/förvaltningschef och Smittskydd Västra Götaland sker varje vecka. Smittskyddets syfte med detta samråd är att kommunicera med kommunerna, redovisa lägesbilden i regionen och redogöra för bedömningen kring hur utvecklingen ser ut och behovet av åtgärder.
 • Gymnasiet fortsätter sin delvisa fjärrundervisning vecka 9. Grundskolans högstadium går över till delvis fjärrundervisning under veckorna 9-11. Verksamheterna inom skola har sportlov kommande vecka vilket även innebär lägre beläggning inom förskolan.

I regionen

 • Västra Götalandsregionen beslutade i onsdags om skärpta restriktioner inom regionen. Dessa kan ni läsa mer om i detalj på VGR:s webbplats.
 • Antalet inneliggande patienter som kräver sjukhusvård inom regionen har sjunkit något sedan föregående vecka.
 • Vecka 6 rapporterades 4 737 fall i regionen. Antalet fall ökar med 583 fall efter att ha legat på ungefär samma nivå under de tre föregående veckorna.

Nationellt

 • Statsministern meddelade igår torsdag att dagens restriktioner ligger fast. Regeringens uppmaning till kommunerna och regionerna om att hålla icke nödvändig verksamhet stängd förlängs. Det innebär att idrottshallar, simhallar och museer ska fortsatt hålla stängt till den 7 mars. Fritidsaktiviteter för barn och unga ska dock fortsätta.
 • Statsministern uppmanade också människor att tänka efter hur de beter sig under sportlovet, på bensinmackar, i liftkön. Och fortsätta hålla avstånd, både utomhus och inomhus.

Lokalt ligger vi kvar på samma antal bekräftade fall men det genomförs många egenprovtagningar och många smittspårningar pågår samtidigt som vi ser en ökning av antalet bekräftade fall i regionen. Det är nu nödvändigt att vi alla agerar ansvarsfullt och följer de råd och rekommendationer som gäller för att vi inte ska hamna i en tredje våg. Tack!