E-tjänster

Lediga jobb

Upplev Lysekil

Kartportal

Anslags-tavla

Lyssna

Meny

Smittskyddet skärper råden ytterligare och vädjar till dig att följa dem

Sjukvården ser en ökad spridning av viruset igen!

Från och med den 17 februari till och med den 14 mars gäller nya regionala och mer skärpta rekommendationer.

"Det är en mycket allvarlig situation då vi åter börjar få en ökning av antalet nya fall med covid-19. Vi befinner oss i ett läge där risken är mycket stor att smittspridningen tar ytterligare fart", säger smittskyddsläkare Thomas Wahlberg.

I korthet handlar det om att i än högre utsträckning

  • begränsa kontakter med andra människor
  • undvika exempelvis kollektivtrafik och köpcentrum vid risk för trängsel
  • avstå från icke nödvändiga resor
  • fortsätta arbeta hemifrån
  • fortsätta med distansundervisning i gymnasieskolan

Läs mer på Västra Götalandsregionens hemsida via länk nedan.