E-tjänster

Lediga jobb

Upplev Lysekil

Kartportal

Anslags-tavla

Lyssna

Meny

Lägesbild Covid-19 för kommunen

Kommunalrådet Jan-Olof Johansson talar om nulägesbilden i kommunen för Covid-19 den 12 februari.

Varje vecka uppdaterar kommunalrådet Jan-Olof Johansson lägesbilden i en ny film.

Lokalt
  • Antalet bekräftade fall ökar lokalt och i regionen är det en allt större andel av de bekräftade fall som utgörs av den brittiska mutationen.
  • Folkhälsomyndighetens kommunvisa statistik visar 33 nya fall för vecka 5, vilket är motsvarande nivå jämfört med föregående vecka då det noterades 20 bekräftade fall i kommunen.
  • I Socialförvaltningen är 2 brukare med konstaterad covid-19 och 9 medarbetare med bekräftad Covid-19.
  • Vaccination av omgång 2 fortsätter på våra särskilda boenden för äldre. Samtidigt ser socialförvaltningen en fortsatt ökad efterfrågan på egentester och smittspårning pågår inom vissa delar av förvaltningen.
  • I Utbildningsförvaltningen rapporterar förvaltningen och flera enheter upplever ett normalläge. De begränsningar verksamheter infört i öppethållande och fjärrundervisning kvarstår sedan tidigare beslut.

I regionen

  • Antalet bekräftade fall i regionen ligger denna vecka kvar på samma nivå som föregående vecka. Detsamma gäller för inneliggande patienter.

Nationellt

  • Folkhälsomyndigheten presenterade igår torsdag resultat som visade att ungefär 20 procent av de bekräftade fallen inom VGR utgör den misstänkta brittiska mutationen av coronaviruset, vilket är en ökning från föregående vecka då det endast var ca 12 procent. Folkhälsomyndigheten menar nu att det är att anse som en samhällsspridning av den brittiska mutationen som befaras vara mer smittsam.•
  • Representant från länsstyrelserna presenterade i torsdags erfarenheterna från de hittills genomförda tillsynerna med anledning av den tillfälliga ”pandemilagen”. Bedömningen är att verksamhetsutövare är måna om att göra rätt och säkerställa att de efterlever lagkraven medan länsstyrelsernas tillsyner samtidigt visar att allmänheten har en bristande förståelse för sitt individansvar att följa de regler och instruktioner som verksamhetsutövare har infört för att minska smittspridning.
  • Regeringen meddelade under veckan förslag om att införa begränsningar inom kollektivtrafiken kring reslängd och antal passagerare med preliminär start nu på söndag den 14 februari.

Den brittiska mutationens ökade smittsamhet gör att vi alla behöver vara ansvarsfulla och följa de råd och rekommendationer som gäller för att vi inte ska hamna i en tredje våg.